Tulo- ja varallisuusrajat

Osa vuokra-asunnoistamme on valtion tukemia arava- ja korkotukiasuntoja, joiden asukasvalinnat noudattavat valtionneuvoston asettamia asukasvalintaperusteita. Kyseisissä kohteissa asukasvalintaan vaikuttavat mm. hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Tieto varallisuusrajoista on ilmoitettu kohteen tiedoissa. Alla olevissa taulukoissa on eriteltynä kaupunkikohtaiset tulo- ja varallisuusrajat.

 

Tulorajat

Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa on valtion tukemissa arava- ja korkotukiasunnoissa voimassa tulorajat. Muissa kunnissa ei tulorajoja ole.

1 aikuinen

2 aikuista

1 aikuinen ja
1 lapsi

2 aikuista ja
1 lapsi

2 aikuista ja
2 lasta

2 aikuista ja
3 lasta

3000 e

5100 e

3650 e

5750 e

6350 e

6950 e

 

Varallisuusrajat

Valtion tukemissa arava ja korkotukiasunnoissa hakijan varallisuuden tulee mahtua valtion asettamiin rajoihin. Varallisuudeksi lasketaan esimerkiksi kiinteistö tai osakkeet. Näistä tarvitaan arvio, lisäksi tarvitaan mös tieto mahdollisista veloista. Voimassa olevat varallisuusrajat kunnissa

Lahti

Henkilöluku 1 2 3 4 5
Varallisuus, euroa (netto) 30000 45000 60000 70000 90000

Hakijatalouden koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 10000 e henkilöä kohden.

Vantaa

Henkilöluku 1 2 3 4 5
Varallisuus, euroa (netto) 52000 65000 86000 96000 106000

Hakijatalouden koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 10000 e henkilöä kohden.