Tulo- ja varallisuusrajat

ARA-asuntojen tulorajoista on luovuttu 1.3.2018 alkaen. Lisäksi hallitus on luopunut suunnitelmista ryhtyä tekemään ARA-asuntojen asukkaille tulojen määräaikaistarkastuksia. Asukasvalintaan vaikuttaa jatkossa hakijan asunnon tarve, tulot ja varallisuus.