TIETOSUOJA

Tietoturvasta huolehtiminen on meillä Avaimessa tärkeä asia. Tältä sivulta löydät kaiken tarvittavan Avaimen ja avainasunnot.fi:n tietoturvasta ja käyttöehdoista sekä henkilörekistereistä.

Asiakasrekisteri

Sidosryhmärekisteri

Työnhakijarekisteri

Avainrekisteri

Kameravalvontarekisteri

Käyttöehdot

Avain Yhtiöiden asumisoikeusasunto- ja asuntovuokraustoiminta sekä rakennuttaminen edellyttävät asunnon etsijäiden, asunnon hakijoiden, asukkaiden sekä sidosryhmien henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin. Avain Yhtiöt kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan täydentää esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

Avain Yhtiöt voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Avain yhtiöiden ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet ja tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot.

Henkilön oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot

Asiakkaanamme sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on rekisteriimme tallennettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö pyydetään toimittamaan henkilökohtaisesti Avaimen toimipisteeseen (ks. yhteystiedot). Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta. Varaudu henkilöllisyyden tunnistamiseen tietopyynnön jättämisen yhteydessä.