Avain Palvelukodit

Avain Palvelukodit on palvelukotien omistamiseen erikoistunut yhtiö, jonka tavoitteena on tarjota ikääntyville, liikuntaesteisille sekä muuten palvelukotien kaltaista asumista tarvitseville ihmisille laadukasta ja turvallista asumista. Avain Palvelukotien osaomistajana on Avain Yhtiöiden lisäksi keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera.

Palvelukotien rakentamisessa huomioidaan erityisesti asuntojen sekä ympäristön esteettömyys ja
turvallisuus sekä muut erityisryhmien laadukkaan asumisen edellyttämät laatu-ja rakentamismääräykset. Edistämme hyvien palvelukokonaisuuksien syntymistä kaikkialla, missä tarvetta on. Palveluasunnot vuokrataan joko suoraan yksityisille hoivapalveluntuottajille tai kunnille edelleen vuokrattavaksi hoivapalvelua tarvitseville asukkaille. 

Yhteydenotot:

Perttu Liukku, p. 020 7624 710

Kari Mäenpää, p. 020 7624 711

etunimi.sukunimi@avainyhtiot.fi